Palvelut

Sähköturvallisuustutkinto SP1 SP2 SP3 valmentava koulutus verkko-opetuksena on tarkoitettu työssäkäyville, joiden on vaikea osallistua päivällä tapahtuvaan koulutukseen. Verkkokoulutukset sijoittuvat helmi-huhtikuulle sekä syys-marraskuulle ennen varsinaista tutkintopäivää.

Koulutuksessa käydään läpi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston TUKES-ohjeen mukainen tutkintomateriaali, opetellaan tiedonhakua tutkintomateriaalista sekä käydään läpi aikaisempien tutkintotehtävien kysymykset ja vastaukset.
Koulutuksen rakenne on aukaistu yhdeksään osaan, mikä sisältää lopussa esitetyt asiat. Kaikki 9 osaa ovat etäopetus aiheita (lähiopetusta ei ole). Koulutus tapahtuu internetin etäopetusympäristö Moodlen kautta. Valtakunnalliset tentit huhtikuun ja marraskuun 3. viikko.

Koulutus sisältää:

  • Standardin SFS 6000 videoluennot katsottavaksi kotonasi tai työpaikallasi tietoverkon kautta. (Voit katsoa ne milloin ehdit.)
  • Materiaalia verkossa mm. aikaisemmat turvallisuustutkinnon kysymykset vastauksineen.
  • Mahdollisuus suorittaa erikseen sähkötyöturvallisuuskortti kurssi, 119 euroa + ALV / henkilö
  • Harjoitustehtäviä liittyen luentoihin ja standardiin SFS 6000.

Tutkintotilaisuus on Tukesin määräämänä ajankohtana huhti- ja marraskuun kolmas torstai klo 12 – 15, jonne opiskelija itse ilmoittautuu ja maksaa sen. Tutkintomateriaalin verkossa tapahtuvaan valmentavaan koulutukseen hankkii tutkinnon suorittaja, mikä on ehdoton edellytys kurssin onnistumiseksi. (standardi 2022). Katso tutkintopaketit

Kouluttajalla 48 vuoden sähköalan kokemus, 29 vuoden kouluttajakokemus, sähkötyöturvallisuuskouluttaja koulutus, jännitetyökoulutus, referenssinä 800 sähkömiehen sähköasennuskoulutus, S2-asennusoikeudet.

Kurssin hinta SP3 tai SP2 on 449 euroa + ALV / henkilö ja SP1 hinta on 749 euroa + ALV/henkilö. Tarvitsen kurssilaisen nimen, sähköpostiosoitteen sekä laskutusosoitteen, niin laitan hänet kurssialustalle ja lähetän kurssilaiselle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kurssi alkaa vuosittain. .

 Ilmoittaudu


Kysy lisätietoja koulutuksesta
 
Kirjautuminen koulutus-sivulle: https://moodle.mmg.fi/sahkopalvelu/


Sähköpätevyys SP1 SP2 ja SP3 sähköturvallisuus tutkintoon valmentava koulutus

Sähköpätevyys SP1SP2 ja SP3 sähköturvallisuus tutkintoon valmentavan koulutuksen alustava ohjelma: ( Muutoksia voi tulla kurssin edetessä luennoilla ! )

Kurssi alkaa vuosittain foorumilla, mutta kurssille voi ilmoittautua milloin vaan, koska luennot videoitu.
 
1. viikko     Kirjautuminen MOODLE:n koulutus ja oppiminen verkkoympäristöön ja siellä käytännön toteutus luentoina.
                    Lait ja asetukset:
                    Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) luennot
                    Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) luennot
                    Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016) luennot
                    Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016) luennot
                    Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) luennot
                    Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.
                    Tukes-ohje S7 toimintailmoitus
                    Tukes-ohje S10 (voimassaoleva) sähköalan standardit.

2. viikko     SFS 6002 A1:2018 Sähkötyöturvallisuus luennot
                    Mahdollisuus suorittaa sähkötyöturvallisuus kortti kurssin hintaan
                    Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 luennot

3. viikko     SFS 6000 pienjännitesähköasennukset luvut 1 – 5 luennot
 
4. viikko     SFS 6000 pienjännitesähköasennukset luvut 6 - 8 luennot.
 
5. viikko     Johdon poikkipinnan määrittäminen_D1_2017_523 luennot

6. viikko     Johdon kuormitettavuus SFS_6000_52 luennot

7. viikko     Vikasuojauksen suunnittelu_D1_412 luennot

8. viikko     Kertauksena sähköoppia ja laskuesimerkit mm. johtimien kuormitettavuus, poikkipinnat, ylivirtasuojan valinta, vikasuojaus, syötön automaattisen poiskytkennän toteaminen, suojajohtimen impedanssi luennot.

9. viikko     Sähköturvallisuustutkintojen kysymyksien harjoittaminen edellisen viikkojen luentojen pohjalta. Kurssilla käydään läpi aikaisempien tutkintokysymyksien vastaukset.


Kurssi alkaa vuosittain nonstopina foorumilla,  mutta kurssille voi ilmoittautua milloin vaan, koska luennot videoitu.


Ilmoittaudu