Sähköpätevyys SP2 sähköturvallisuus tutkintoon valmentavan koulutuksen ohjelma:

Kurssi alkaa 16.09.2019 ja kurssille voi ilmoittautua milloin vain, koska kaikki luennot on videoitu ! 
Katso ilmoittautuminen https://sahkoalapalvelusiermala.fi/ tai Alareunassa ilmoittautuminen.
 
1. viikko
Kirjautuminen MOODLEen koulutus ja oppiminen verkkoympäristöön ja siellä käytännön toteutus luentoina.
Lait ja asetukset:
Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) luennot
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) luennot
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016) luennot
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016) luennot
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) luennot
Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.
Tukes-ohje S7-2012 toimintailmoitus
Tukes-ohje S10 (voimassaoleva) sähköalan standardit.

2. viikko     SFS 6002 (3. painos, 2015) + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus luennot
Mahdollisuus suorittaa sähkötyöturvallisuus kortti kurssin hintaan
Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017) luennot

3. viikko     SFS 6000 pienjännitesähköasennukset luvut 1 – 5 luennot
 
4. viikko     SFS 6000 pienjännitesähköasennukset luvut 6 - 8 luennot.
 
5. viikko     Johdon poikkipinnan määrittäminen_D1_2017_523 luennot
6. viikko     Johdon kuormitettavuus SFS_6000_52 luennot
7. viikko     Vikasuojauksen suunnittelu_D1_412 luennot
8. viikko     Kertauksena sähköoppia ja laskuesimerkit mm. johtimien kuormitettavuus, poikkipinnat, ylivirtasuojan valinta, vikasuojaus, syötön automaattisen poiskytkennän toteaminen, suojajohtimen impedanssi luennot.
9. viikko     Sähköturvallisuustutkintojen kysymyksien harjoittaminen edellisen viikkojen luentojen pohjalta. Kurssilla käydään läpi aikaisempien tutkintokysymyksien vastaukset.


Kurssi alkaa 16.09.2019 klo 12 foorumilla. Kurssin hinta 699 euroa/henkilö + ALV

Sähköturvallisuustutkinto 2:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset
Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)
Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.
Standardit          
SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset
SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus
Muut julkaisut
Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:
D1-2017                  Käsikirja rakennusten sähköasennuksista
Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)
Standardit
SFS 6000 (2017)       Pienjännitesähköasennukset (2017)
-     Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät
4    SUOJAUSMENETELMÄT
-     Suojaus sähköiskulta 4-41
-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 4-42
-     Ylivirtasuojaus 4-43
5    SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN
-     Yleiset säännöt 5-51
-     Johtojärjestelmät 5-52
-     Erottaminen, kytkentä ja ohjaus 5-53
-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 5-54
5-55 MUUT SÄHKÖLAITTEET
-     Pienjännitteiset generaattorilaitteistot 551
-     Valaisimet ja valaistusasennukset 559
6    TARKASTUKSET
7    ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET
-     Rakennustyömaat 704
-     Näyttelyt 711
-     Kalusteet 713
-     Huvipuistot 740
8    ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET
-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802
-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803
-     Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat 804
-     Pistokytkimien valinta ja asennus 813
SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus
Muut julkaisut
Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu
D1-2017   Käsikirja rakennusten sähköasennuksista
3 Yleisten ominaisuuksien määrittely
-     Yleistä 300
4 Suojausmenetelmät
-     Suojaus sähköiskulta 41
-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 42
-     Ylivirtasuojaus 43
5 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
-    Yleiset säännöt 51
-     Johtojen valinta ja asentaminen 52
-     Kytkinlaitteet 53
-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 54
-     Generaattorilaitteistot 551
-     Valaisimien asentaminen 559
6 Tarkastukset
7 Erityisiä asennuksia tai asennusolosuhteita koskevat ohjeet
-     Rakennustyömaat 704
-     Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot
-     Kalusteet 713
-     Huvipuistojen, tivolien, … 740
8 Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset
-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802
-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803
-     Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804
-     Pistokytkimen valinta ja asentaminen 813
Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)


SP2-tutkintopaketti (Nämä oltava kurssilla mukana, jotta kurssi onnstuu !)
D1 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista
SFS  600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 - 6)
SFS 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7 - 8)
SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus
Sähkölaitekorjaajan opas ,ST-ohjeisto 6